Jak podzielić plik?1.Najpierw instalujemy program WinRar

2.Gdy już to zrobimy wybieramy nasz plik który będziemy dzielić na części (party) a następnie klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy,,Dodaj do archiwum":


3.Pojawia nam się okno:

Dostępne opcje:

Nazwa archiwum--->Tutaj wpisujemy nazwę pliku (taka będzie widoczna dla osób ściągających)
Format archiwum--->Przed utworzeniem nowego archiwum należy wybrać jego format. Format ZIP jest preferowany tylko jeżeli nie ma pewności, czy odbiorca archiwum posiada WinRAR-a. W przeciwnym wypadku zaleca się używanie formatu RAR, który ma więcej możliwości i charakteryzuje się lepszym stopniem kompresji (czyli zostawiamy jak jest).
Metoda kompresji--->Niezależnym krokiem od wyboru typu archiwum jest wybranie metody kompresji.WinRAR umożliwia wybranie jednej z sześciu metod: „bez kompresji”, „najszybsza”, „szybka”, „normalna”, „dobra” i „najlepsza”. Metoda „najlepsza” umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia kompresji, co odbija się na czasie kompresji (jest najwolniejsza); metoda „najszybsza” kompresuje słabo lecz jest bardzo szybka; metoda „bez kompresji” tylko łączy pliki bez ich kompresowania (zalecam tą metodę ponieważ oszczędza czas)
Rozmiar woluminów (bajty--->Domyślnie rozmiar ten podaje się w bajtach.Po dodaniu małej litery 'k' na końcu liczby określającej rozmiar, liczba ta zostanie potraktowana jak liczba kilobajtów (zostanie pomnożona przez 1024). Wielka litera 'K' oznacza tysiące bajtów (mnożnik 1000), 'm' oznacza megabajty (1048576 bajtów), 'M' – miliony bajtów, 'g' – gigabajty (1073741824 bajtów)
(Jeżeli chcemy podzielić film np na 3 części to wpisujemy w to pole "235m" jeśli natomiast chcemy dzielić na 7 części wtedy wpisujemy "102400k" wtedy party będą miec równe 100MB)

Reszty ustawień nie ruszamy

Wprowadzanie hasła do pliku:

1.Przechodzimy na zakładkę ,,Zaawansowane"...

...i klikamy opcję ,,Wprowadź hasło"Wpisujemy rządane hasło w oba okienka takie samo i klikamy przycisk ,,OK" a potem znowu ,,OK"

Po skończonej kompresji mamy już gotowe części


Specjalnie dla warez-ts.org od atari666